Bouldrovka

Nejdřiv je tu trénink…trénink je prostě všechno. Bez něho se nepohneš, budeš tlustý a slabý. Musíš ho mít v těle i v mysli. Pořád! Postupným úsilím, na pokraji psychického zhroucení a za pomoci pár přátel, jsme vybudovali ve stodole Boulderingovou stěnu, kterou jsme nazvali výstižně Kulhavá ruka. Je na ní umístěno 650 kvalitních chytů v několika profilech. Základní profil má 47 stupňů v převise a 5 metrů výšky, kde se spojuje s druhým profilem, který má 33 stupňů a je ideální pro speciální přípravu prstů. Prostě parádní skloubení kvalitního tréninku silové vytrvalosti a zábavy.

Tato stěna je zárukou dobré přípravy na závody a také přípravy pro sportovní výstupy na skalách.

Nově jsme letos vybudovali komín a na něho napojili krb. To nám umožňuje trénovat i v chladných zimních měsících a také krbík navozuje parádní atmosféru při plápolání ohně. Postupně celou stěnu ještě zateplujeme pro minimální únik tepla. Snažíme se rovněž o postupné dokupování dalších chytů a samořezek, aby byl nepřetržitý upgrade stěny.